CES Ponuka Ľudia Referencie Kontakty Hlavná stránka

ENG       SVK

 

O nás


  Úvod
  Poslanie


  Kontakty

Naše hodnoty a princípy

D
ôveryhodnosť
Každá oblasť, v ktorej pôsobíme, je garantovaná ľuďmi s príslušnými znalosťami a skúsenosťami. Odbornosť, profesionálny a etický prístup považujeme za základné princípy poradenského biznisu. Pritom sa snažíme, aby sme sami boli príkladom toho, čo sa snažíme odovzdávať našim zákazníkom.

Kvalita

Domnievame sa, že plnenie a prekračovanie predstáv našich zákazníkov vo všetkých aspektoch našej spolupráce počnúc dodávanými produktmi, cez zákaznícky servis až po zodpovednosť za výsledky je jedinou cestou k udržateľnému úspechu.

Relevantnosť

Dosiahnutie pozitívnej zmeny, vyriešenie problému alebo významný prínos pre zákazníka v oblastiach, v ktorých sa rozhodol s nami spolupracovať, je podstatou našej práce. Na to nie sú potrebné iba znalosti a ich pravidelná aktualizácia ale najmä znalosť skutočných potrieb zákazníka.

Dostupnosť

Pomáhať tam, kde pomôcť vieme, kde je naša pomoc najviac potrebná a za podmienok prijateľných pre našich zákazníkov považujeme za naše skutočné poslanie. Pritom veríme, že práve obojstranne výhodnou spoluprácou môžeme dosiahnuť aj vlastnú dlhodobú prosperitu.

Princípy učiacej sa organizácie

Schopnosť organizácie inovovať a reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí je determinovaná účasťou všetkých jej členov na identifikovaní a riešení problémov. Toto je možné dosiahnuť iba prostredníctvom vyznávania hodnôt otvorenosti, dôvery a spolupráce a podporou neustáleho získavania a odovzdávania informácií a nových poznatkov.

Aktuálne

Štrukturálne fondy

Aktuálne výzvy

Horizon 2020

Zaujímavé linky

malepodnikanie.sk
EurActiv.sk

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov
nás kontaktujte, prosím.

Š2015 CES. All rights reserved.