CES Ponuka Ľudia Referencie Kontakty Hlavná stránka

ENG       SVK

 

Naša ponuka

Našu ponuku vám ušijeme na mieru po dôkladnom oboznámení sa s vaším problémom. Niekedy chcete radu, inokedy môže ísť o potrebu systematického podnikového vzdelávania. A sú tiež také činnosti, ktoré radšej (z rôznych príčin) chcete nechať na iných. Kontaktujte nás.

Oblasti poradenstva, vzdelávania a služieb, v ktorých môžeme byť nápomocní..

Manažment a organizácia
Základné manažérske funkcie (plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola), komunikácia, projektový manažment, personálny manažment, manažment zmien, zvládanie konfliktu a stresu, vodcovstvo, firemná kultúra, organizačná štruktúra, podnikové procesy, organizačný rozvoj.

Strategické plánovanie
Formulácia strategických zámerov, cieľov, podnikateľských a funkčných stratégií, ekonomické analýzy a projekcie, rozpočty, podnikateľské plány.

Informačné systémy a znalostný manažment
Analýzy a návrhy informačných a znalostných systémov, zavádzanie znalostného manažmentu.

Granty, dotácie a fondy EÚ
Posúdenie vhodnosti zámeru pre využitie dotácií, spracovanie projektu a žiadosti, riadenie projektu po pridelení prostriedkov, spolupráca na projektoch.

Aktuálne

Štrukturálne fondy

Aktuálne výzvy

Horizon 2020

Zaujímavé linky

malepodnikanie.sk
EurActiv.sk

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov
nás kontaktujte, prosím.

©2015 CES. All rights reserved.