Podnikateľské poradenstvo

Oblasti poradenstva, vzdelávania a služieb, v ktorých môžeme byť nápomocní.

Našu ponuku a podnikateľské poradenstvo vám ušijeme na mieru po oboznámení sa s vaším problémom. Niekedy chcete radu, inokedy môže ísť o potrebu systematického vzdelávania. A sú činnosti, ktoré chcete jednoducho nechať kompletne na iných.

Úvodná konzultácia, osobne alebo online, je bezplatná. Kontaktujte nás

Podnikateľské poradenstvo v oblasti posúdenia vhodnosti a formulácie strategických zámerov, cieľov, podnikateľských a funkčných stratégií, ekonomické analýzy a projekcie, rozpočty, podnikateľské plány, spracovanie projektov/žiadostí, riadenie projektov.

Podnikateľské poradenstvo zamerané na manažment zmien, manažérsky rozvoj, rozvoj v oblasti organizačnej kultúry, štruktúry a podnikových procesov.

Podnikateľské poradenstvo v oblasti analýz, návrhov a zavádzania podnikových informačných systémov, technologická podpora procesov, prepájanie technológií a stratégií, business intelligence, znalostný manažment.

O nás

História

Naša firma je na trhu od roku 1994. Do obdobia vstupu Slovenska do EÚ sa, ešte pod iným názvom, venovala prevažne obchodnej činnosti.

Poslanie

Poskytujeme kvalitné a komplexné poradenstvo, vzdelávanie a služby v oblasti moderného podnikania a riadenia.

Hodnoty

Odbornosť, profesionálny a etický prístup považujeme za základné princípy v každej oblasti, v ktorej pôsobíme,

Referencie

Výber zo širokého zoznamu spoločností, s ktorými sme spolupracovali.

Kontaktujte nás