Oblasti poradenstva

Oblasti poradenstva, vzdelávania a služieb, v ktorých môžeme byť nápomocní.

Našu ponuku vám ušijeme na mieru po oboznámení sa s vaším problémom. Niekedy chcete radu, inokedy môže ísť o potrebu systematického vzdelávania. A sú činnosti, ktoré chcete jednoducho nechať kompletne na iných.

Úvodná konzultácia, osobne alebo online, je bezplatná. Kontaktujte nás

Kompletná ponuka

Posúdenie vhodnosti a formulácia strategických zámerov, cieľov, podnikateľských a funkčných stratégií, ekonomické analýzy a projekcie, rozpočty, podnikateľské plány, spracovanie projektov/žiadostí, riadenie projektov.

Manažment zmien, manažérsky rozvoj, rozvoj v oblasti organizačnej kultúry, štruktúry a podnikových procesov.

Analýzy, návrhy a zavádzanie podnikových informačných systémov, technologická podpora procesov, prepájanie technológií a stratégií, business intelligence, znalostný manažment.

O nás

História

Naša firma je na trhu od roku 1994. Do obdobia vstupu Slovenska do EÚ sa, ešte pod iným názvom, venovala prevažne obchodnej činnosti.

Viac…

Poslanie

Poskytujeme kvalitné a komplexné poradenstvo, vzdelávanie a služby v oblasti moderného podnikania a riadenia.

Viac…

Hodnoty

Odbornosť, profesionálny a etický prístup považujeme za základné princípy v každej oblasti, v ktorej pôsobíme,

Viac…

Náš tím

Referencie

Výber zo širokého zoznamu spoločností, s ktorými sme spolupracovali.

Kompletný zoznam referencií

Kontaktujte nás