História

Naša firma je na trhu od roku 1994. Do obdobia vstupu Slovenska do EÚ sa, ešte pod iným názvom, venovala prevažne obchodnej činnosti. V našom predvstupovom európskom období sa na nás, absolventov MBA štúdia City University of Seattle, začali obracať menší podnikatelia z regiónov so žiadosťami o pomoc pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ. Odvtedy sme spolupracovali na množstve úspešných projektov a dnes sa môžeme pochváliť desiatkami spokojných zákazníkov. Činnosť firmy sa však nekončí iba pri eurofondoch. Roky usilovného zbierania skúseností a nových znalostí nám dali dobrý základ pre to, aby sme mohli napĺňať našu víziu, ktorou je poskytovanie komplexného poradenstva v oblasti moderného podnikania a riadenia. Okrem financovania môžeme našim klientom významne pomôcť i v oblastiach organizačného rozvoja či digitalizácie a v ešte väčšej miere sa tak podieľať na zlepšovaní ich biznisu.

Tešíme sa na spoluprácu!

Erik Kubička

Naše poslanie

Poskytujeme kvalitné a komplexné poradenstvo, vzdelávanie a služby v oblasti moderného podnikania a riadenia so zameraním na menšie firmy a verejný sektor. Našou ambíciou je podporovať rozvoj podnikania aj v malých mestách a na vidieku a podieľať sa tak na dlhodobo udržateľnom rozvoji a zlepšovaní kvality života i mimo hlavných priemyselných oblastí.

Dokážete čokoľvek! You can manage anything!

Naše hodnoty

Každá oblasť, v ktorej pôsobíme, je garantovaná ľuďmi s príslušnými znalosťami a skúsenosťami. Odbornosť, profesionálny a etický prístup považujeme za základné princípy poradenského biznisu. Pritom sa snažíme, aby sme sami boli príkladom toho, čo sa snažíme odovzdávať našim zákazníkom.

Domnievame sa, že plnenie a prekračovanie predstáv našich zákazníkov vo všetkých aspektoch našej spolupráce počnúc dodávanými produktmi, cez zákaznícky servis až po zodpovednosť za výsledky je jedinou cestou k udržateľnému úspechu.

Dosiahnutie pozitívnej zmeny, vyriešenie problému alebo významný prínos pre zákazníka v oblastiach, v ktorých sa rozhodol s nami spolupracovať, je podstatou našej práce. Na to nie sú potrebné iba znalosti a ich pravidelná aktualizácia ale najmä znalosť skutočných potrieb zákazníka.

Pomáhať tam, kde pomôcť vieme, kde je naša pomoc najviac potrebná a za podmienok prijateľných pre našich zákazníkov považujeme za naše skutočné poslanie. Pritom veríme, že práve obojstranne výhodnou spoluprácou môžeme dosiahnuť aj vlastnú dlhodobú prosperitu.

Schopnosť organizácie inovovať a reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí je determinovaná účasťou všetkých jej členov na identifikovaní a riešení problémov. Toto je možné dosiahnuť iba prostredníctvom vyznávania hodnôt otvorenosti, dôvery a spolupráce a podporou neustáleho získavania a odovzdávania informácií a nových poznatkov.

Naši biznis konzultanti a lektori

Erik Kubička

Granty, organizačný rozvoj

Od roku 1992 pracoval vo výstavníctve, reklame a neskôr na City University/Vysokej škole manažmentu, kde naposledy zastával pozíciu prodekana, resp. vedúceho Katedry IT a naďalej tam pôsobí ako pedagóg. Je tiež riaditeľom neziskovej organizácie a šéfom projektu malepodnikanie.sk, členom Finančnej a majetkovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne a konzultantom pre Slovak Business Agency/Národné podnikateľské centrum i Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo. Má diplomy MBA zo City University of Seattle, PhDr. z Fakulty managementu Univerzity Komenského v oblasti manažmentu informačných systémov a PhD. v znalostnom manažmente z Vysokej škole manažmentu.

Peter Hošták

Financie, ekonomika

Venuje sa najmä výskumu a činnostiam v oblasti ekonomických analýz. Pracoval pre Citibank Slovakia, kde bol členom tímu, ktorý v roku 2001 získal prestížne ocenenie „Deal of the Year“ časopisu Trade Finance. Bol členom profesorského zboru University of Massachusetts Dartmouth, USA, kde vyučoval finančné účtovníctvo a analýzy. Pôsobí i na Trenčianskej univerzite a v Slovenskej akadémii vied. Pracuje tiež ako člen Mestského zastupiteľstva a predseda Finančnej a majetkovej komisie v Trenčíne. Je absolventom prestížnej Kellogg School of Management pri Northwestern University v Chicagu, kde získal diplom PhD. v odbore účtovné informácie a riadenie.

Norbert Lojko

Marketing, customer experience

V marketingu je od 1993, kedy získal prvý top marketingový job v zahraničnej firme. Vyštudoval MBA v odbore Marketing manažment na Open University Business School z Milton Keynes, UK. Má skúsenosti naprieč celým marketingovým odvetvím. Pracoval pre výrobcu produktov aj dodávateľa služieb, pre veľkého, stredného aj veľmi malého zadávateľa reklamy, pre top aj neznáme značky, pre štátne aj súkromné firmy, pre agentúry aj pre médiá (napr. Marketing Director vo Fun rádiu).

Michal Suchán

Digitálna transformácia

Viac ako 20 rokov sa profesionálne venuje tvorbe a optimalizácii webových stránok, internetovému marketingu, podnikovým informačným systémom, programovaniu a spracovaniu dát. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe.