Oblasti poradenstva

Oblasti poradenstva, vzdelávania a služieb, v ktorých môžeme byť nápomocní.

Našu ponuku vám ušijeme na mieru po oboznámení sa s vaším problémom. Niekedy chcete radu, inokedy môže ísť o potrebu systematického vzdelávania. A sú činnosti, ktoré chcete jednoducho nechať kompletne na iných.

Úvodná konzultácia, osobne alebo online, je bezplatná. Kontaktujte nás ..

Financovanie, granty, fondy EÚ

Posúdenie vhodnosti a formulácia strategických zámerov, cieľov, podnikateľských a funkčných stratégií, ekonomické analýzy a projekcie, rozpočty, podnikateľské plány, spracovanie projektov/žiadostí, riadenie projektov.

Organizačný rozvoj

Manažment zmien, manažérsky rozvoj, rozvoj v oblasti organizačnej kultúry, štruktúry a podnikových procesov.

Digitálna transformácia

Analýzy, návrhy a zavádzanie podnikových informačných systémov, technologická podpora procesov, prepájanie technológií a stratégií, business intelligence, znalostný manažment. Poradenstvo, vzdelávanie a služby v tejto oblasti s kompletnou dodávkou a realizáciou poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Anodius a.s.

Pozrite si aj našu ponuku kurzov